Zamanın yıpratıcılığına dayanarak ayakta durmaya çalışan eski yapılar bir şehrin kimliğini de yaşatmaktadır. Yaşadığımız kentlere mimari özellikleri, yaşam tarzları ile kattıkları güzellikleri yaşatabilmek için bu yapıların aslına uygun olarak restore edilerek yeniden yaşamaya başlamalarını sağlamamız gerekmektedir.

Restorasyonla yapıdaki bozulmalar, yıpranmalar durdurularak, zamanın yıpratıcı etkilerine karşı koyabileceği dayanıklılık kazandırılmış olur. Ve bu yapıların gelecek kuşaklarca da kullanılmasına olanak sağlanmış olur.

Alan Kardeşler olarak eski yapılarınızı projelendirir ve restorasyonunu aslına uygun olarak yaparız.